arduino Archive

  • Det er utrolig lenge siden jeg hadde en så nerdete lørdag som jeg hadde i går. Stikkordene Arduino og Lego stemmer, og for tre karer klarte de sammen å fortrenge […] 0

    Arduino- og legolek

    Det er utrolig lenge siden jeg hadde en så nerdete lørdag som jeg hadde i går. Stikkordene Arduino og Lego stemmer, og for tre karer klarte de sammen å fortrenge […]

    Continue Reading